Bu blogda, gazete ve dergi yazılarım yer almaktadır. Akademik yayınlar ve makaleler - Yeşil Gazete yazıları

25 Nisan 2008

İşkence Atlası


Editörleri arasında bulunduğum "İskence Atlası - İşkencenin Tıbbi Olarak Belgelendirilmesinde Tıbbi Muayene ve Tanısal İnceleme Sonuçlarının Kullanılması" Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından yayımlandı.


Türkiye İnsan Hakları Vakfı 18 yıllık birikimleri sonucunda ATUD (Adlî Tıp Uzmanları Derneği) ve TTB'nin (Türk Tabipleri Birliği) katkılarıyla, işkencenin tıbbî olarak belgelendirilmesine ilişkin bu kapsamda dünyada bir ilk olan İŞKENCE ATLASI'nı yayınlamıştır.
Dr. Önder Özkalıpçı ve Dr. Ümit Şahin'in editörlüğünde hazırlanan, Dr. Türkcan Baykal, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Okan Akhan, Prof. Dr. Veli Lök ve Prof. Dr. Fikri Öztop'un da yazar olarak katkıda bulunduğu ve burada tek tek adını anamayacağımız kadar çok kişinin emek verdiği İŞKENCE ATLASI'nda, TİHV arşivindeki olgular ve fotoğraflar kullanılarak Türkiye'de işkence nedeniyle ortaya çıkan tıbbî sorunların tanımlanmasına dair detaylı bilgi verilmektedir.
TİHV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen'in "Sunuş" başlıklı yazısının tam metni:
"Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), kurulduğu 1990 yılından bu yana, gerek işkence mağdurlarına yönelik rehabilitasyon merkezleri yoluyla, gerekse dokümantasyon merkezi raporlarıyla, insan hakları ve işkencenin önlenmesi yolunda aralıksız olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
TİHV, yine kuruluşundan bu yana iki profesyonel organizasyon olan Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Adlî Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ile birlikte tıp ve insan hakları ihlalleriyle ilgili başarılı bilimsel çalışmalar ve eğitim projeleri yürütmüştür ve halen de bu ortak çalışmalar devam etmektedir.
İşkence iddialarının belgelendirilmesi konusunda bu üç örgütün birlikte başardığı en önemli çalışma Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi İçin El Kılavuzu, yani İstanbul Protokolü'dür.
TİHV, TTB ve ATUD, birçok uluslararası örgütün ortak çabasının ürünü olan bu çalışmanın Türkiye'deki öncüleridir. Ayrıca İstanbul Protokolü'nün işkence soruşturmalarında temel kılavuz olarak günlük rutin uygulamalara yerleşmesi için yine bu üç örgütün işbirliği ile ülke çapında pek çok başarılı eğitim çalışması yürütülmüştür.
Elinizdeki atlas da bu güzel işbirliğinin ürünlerinden biridir.
Uzun yıllardır işkencenin tıbbi olarak belgelendirilmesi konusunda detaylı bir atlas hazırlanması gündemde bulunmaktaydı. Kıvançla söylemeliyiz ki bu boyutta ve kapsamda bir tıbbî işkence atlası dünyada ilktir. Bu çalışmanın uluslararası işbirliği ile gerekli değişiklik ve eklemeler yapıldıktan sonra tüm dünyada konuyla ilgili çalışan çevrelerin ulaşabileceği biçimde en kısa sürede tekrar basılacağını belirtmeliyim.
Elinizde bulunan atlasta yayınlanan fotoğraf ve diğer belgelerin büyük çoğunluğu TİHV arşivlerinden alınmış olmakla birlikte, az sayıda belge de çeşitli kişi ve kuruluşlardan temin edilmiştir. Atlasın hazırlanması sırasında TİHV'nin 18 yıllık tarihi boyunca tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine başvuran 10.000'den fazla işkence mağduruna ait 6000'i aşkın fotoğraf ve röntgen filmi taranmıştır.
Bu atlasın işkence soruşturmalarında yer alması muhtemel adlî tıp uzmanlarına, çeşitli sağlık ünitelerinde adli tabiplik görevi üstlenen sağlık çalışanlarına, resmi işkence soruşturmalarında görev alan hukukçulara, işkence davalarını takip eden avukatlara ve tüm insan hakları savunucularına faydalı olmasını temenni ediyorum.
İşkencesiz, barış dolu bir Türkiye özlemiyle..."
Önemli Not: Eğitim amaçlı hazırlanan bu İŞKENCE ATLASI'ndaki görüntülerden başvurulara ait fotoğrafların, tıbbî etik gereği hiçbir şekilde çoğaltılmaması gerekmektedir. Bunun dışında sadece eğitim amaçlı olarak ve TİHV'den önceden izin almak ve kaynak belirtmek kaydıyla kullanılabilir.
Bu yayın TİHV'nin işkence görenlerin tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarına katkı sunan gönüllülerin, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler İşkence Görenler için Gönüllüler Fonu, İsveç Kızılhaç, Norveç Helsinki Komitesi, Almanya Af Örgütü ve İsviçre Af Örgütü'nün katkılarıyla hazırlanmıştır.
İŞKENCE ATLASI ve gerekli bilgiler Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın Genel Merkezi'nden ve Temsilciliklerinden (Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir) edinilebilir.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Merkezi
Akbaş Mah. Sarıca Sok. No:7 Hamamönü, Altındağ 06080 Ankara
Tel: 0 (312) 310 66 36
E-posta: tihv@tihv.org.trBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
TİHV Adana Temsilciliği
Kurtuluş Mah. 19. sok. A blok No: 23/2 Adana
Tel: 0 (322) 457 65 99
E-posta: tihvadana@yahoo.comBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
TİHV Diyarbakır Temsilciliği
Lise Cad. Eyüp Eser Apartmanı No:8/2 Yenişehir/Diyarbakır
Tel: 0 (412) 228 26 61
E-posta: tihvdiyarbakir@ttnet.net.trBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
TİHV İstanbul Temsilciliği
Sıraselviler Cad. Hocazade Sok. No:8 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 (212) 249 30 92
E-posta: tihv@tihvistanbul.orgBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
TİHV İzmir Temsilciliği
1432. Sok. Eser Apartmanı No:5/10 Alsancak/İzmir
Tel: 0 ( 232) 463 46 46
E-posta: tihvizm@dsl.ttnet.net.trBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
TİHV Bağış Hesap Numarası:
Türkiye İş Bankası
Samanpazarı/Ankara Şubesi
Hesap Numarası: 425 0884004

Hiç yorum yok: