Bu blogda, gazete ve dergi yazılarım yer almaktadır. Akademik yayınlar ve makaleler - Yeşil Gazete yazıları

12 Mart 2007

Küresel İklim Değişikliğine Karşı Mücadelede Sıcak Tartışma: “Kyoto Protokolü ve Türkiye”

Bu yazı 12 Mart 2007'de yazılmış, 23-26 Ekim 2007’de Denizli’de yapılan 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’nde tebliğ olarak sunulmuş ve tam metin olarak Kongre Kitabı’nda yayınlanmıştır.
Tam metni aşağıdaki adresten indirebilirsiniz: http://www.acikradyo.com.tr/i/img/text/kyoto_ve_turkiye.doc

Hiç yorum yok: